HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
                    P. Kinh Doanh
            KS. Nguyễn Hồng Gấm
     XƯỞNG CƠ KHÍTHIẾT BỊ ĐIỆN HIMEL
HDB6SN1C6
Giá bán: 59.800 VNĐ
Loại: Cầu dao tự động MCB
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6SL4C63
Giá bán: 359.800 VND
Loại: Cầu dao tự động MCB
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 4P
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6SN1C16
Giá bán: 59.800 VND
Loại: Cầu dao tự động MCB
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6SL4C50
Giá bán: 359.800 VND
Loại: Cầu dao tự động MCB
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 4P
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6SN1C10
Giá bán: 59.800 VND
Loại: Cầu dao tự động MCB
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6SN2C10
Giá bán: 123.800 VNĐ
Loại: Cầu dao tự động MCB
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 2P
Bảo hành: 12 Tháng
<< <1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7> >>
HDB6PLEC10
Giá bán: 526.800 VNĐ
Loại: RCBO
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6PLEC20
Giá bán: 526.800 VNĐ
Loại: RCBO
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6PLEC32
Giá bán: 526.800 VNĐ
Loại: RCBO
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6PLEC16
Giá bán: 526.800 VNĐ
Loại: RCBO
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6PLEC25
Giá bán: 526.800 VNĐ
Loại: RCBO
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
HDB6PLEC40
Giá bán: 526.800 VNĐ
Loại: RCBO
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
<< <1 - 2> >>
HDRN32C10WG
Giá bán: 56.800 VNĐ
Loại: Cầu Dao Cóc
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 2P
Bảo hành: 12 Tháng
HDRN32C20WG
Giá bán: 56.800 VNĐ
Loại: Cầu Dao Cóc
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 2P
Bảo hành: 12 Tháng
HDRN32C32WG
Giá bán: 56.800 VNĐ
Loại: Cầu Dao Cóc
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 2P
Bảo hành: 12 Tháng
HDRN32C16WG
Giá bán: 56.800 VNĐ
Loại: Cầu Dao Cóc
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 2P
Bảo hành: 12 Tháng
HDRN32C25WG
Giá bán: 56.800 VNĐ
Loại: Cầu Dao Cóc
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 2P
Bảo hành: 12 Tháng
HDRN32C6WG
Giá bán: 56.800 VNĐ
Loại: Cầu Dao Cóc
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 2P
Bảo hành: 12 Tháng
HDY1401385
Giá bán: 434.800 VNĐ
Loại: Chống Sét Lan Truyền
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P
Bảo hành: 12 Tháng
HDY1406385
Giá bán: 2.160.800 VNĐ
Loại: Chống Sét Lan Truyền
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P + N
Bảo hành: 12 Tháng
HDY1805385
Giá bán: 2.160.800 VNĐ
Loại: Chống Sét Lan Truyền
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
HDY1405385
Giá bán: 1.030.800 VNĐ
Loại: Chống Sét Lan Truyền
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
HDY1801385
Giá bán: 1.030.800 VNĐ
Loại: Chống Sét Lan Truyền
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 1P
Bảo hành: 12 Tháng
HDY1806385
Giá bán: 4.268.800 VNĐ
Loại: Chống Sét Lan Truyền
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P + N
Bảo hành: 12 Tháng
HDCH8P20211
Giá bán: 396.800 VNĐ
Loại: Contactor Dạng Tép
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 20A 2P 1NO + 1NC 230V
Bảo hành: 12 Tháng
HDCH8P25211
Giá bán: 434.800 VNĐ
Loại: Contactor Dạng Tép
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 25A 2P 1NO + 1NC 230V
Bảo hành: 12 Tháng
HDM163L103
Giá bán: 636.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Chuẩn
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1100L803
Giá bán: 766.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Chuẩn
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1400L3153
Giá bán: 3.336.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Chuẩn
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM163L163
Giá bán: 636.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Chuẩn
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1100L1003
Giá bán: 766.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Chuẩn
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1400L4003
Giá bán: 3.336.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Chuẩn
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM163M103
Giá bán: 996.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Cao
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM163M203
Giá bán: 996.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Cao
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1630M5003
Giá bán: 7.966.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Cao
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM163M163
Giá bán: 996.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Cao
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1400M2503
Giá bán: 3.766.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Cao
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM11250M10003
Giá bán: 18.866.800 VNĐ
Loại: MCCB Dòng Cắt Cao
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1100M102
Giá bán: 776.800 VNĐ
Loại: MCCB Dạng Khối
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 2P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1100M804
Giá bán: 1.266.800 VNĐ
Loại: MCCB Dạng Khối
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 4P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1400M3154
Giá bán: 5.208.800 VNĐ
Loại: MCCB Dạng Khối
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 4P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1100M1002
Giá bán: 828.800 VNĐ
Loại: MCCB Dạng Khối
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1400M2504
Giá bán: 5.208.800 VNĐ
Loại: MCCB Dạng Khối
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 4P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1400M1252
Giá bán: 1.010.800 VNĐ
Loại: MCCB Dạng Khối
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1LE100M163T
Giá bán: 1.666.800 VNĐ
Loại: ELCB Chống Rò Dạng Khối
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P - 50kA - 300mA
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1LE100M1253T
Giá bán: 2.936.800 VNĐ
Loại: ELCB Chống Rò Dạng Khối
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 3P - 50kA - 300mA
Bảo hành: 12 Tháng
HDM1LE100M163TA
Giá bán: 2.666.800 VNĐ
Loại: ELCB Chống Rò Dạng Khối
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 4P - 50kA - 300mA
Bảo hành: 12 Tháng
HDS416230 Nối 3 ngã
Giá bán: 402.800 VNĐ
Loại: Ổ Cắm Nối Di Động
Nhà sản suất: HIMEL
Số cực: 0
Bảo hành: 12 Tháng
TÌM KIẾM
CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: HDM1400M2504
- Công suất: 4P, 70kA
- Đặc tính:

 Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại

Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: HDC60911M7
- Công suất: 3P
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: HDB6SN2C6
- Công suất: 2P
- Đặc tính:

 Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60898

Khả năng ngắt mạch Icu = 4500A & 6000

Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Tủ Chiếu Sáng
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Tủ Tụ Bù Hạ Thế
- Công suất: 415V
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Tủ Điện Tầng
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Tủ CHiếu Sáng
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: TỦ ĐIỆN TRONG NHÀ
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: TỦ ĐIỆN KHUNG
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: TỦ ĐIỆN KHUNG
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: TỦ ĐIỆN KHUNG
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: THANG CÁP
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: THANG CÁP
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: THANG CÁP
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: THANG CÁP
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: THANG CÁP
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: THANG CÁP
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: THANG CÁP
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: TỦ ĐIỆN KHUNG
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: TỦ ĐIỆN KHUNG
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: TỦ ĐIỆN KHUNG
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar của MCCB
- Công suất: 0
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar của MCCB
- Công suất:
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Bản cực MCCB 1600A
- Công suất: 3P
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar Kit LAN160-2
- Công suất: 3P 160A
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar Kit LAN160-3
- Công suất: 3P 160A
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar Kit LAN160-4
- Công suất: 3P 160A
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar Kit LAN160-5
- Công suất: 3P 160A
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar Kit LAN160-6
- Công suất: 3P 160A
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar Kit LAN250-2
- Công suất: 3P 250A
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar Kit LAN250-8
- Công suất: 3P 250A
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar Kit LAN250PC-8
- Công suất: 3P 250A
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar LAN250-8
- Công suất:
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar LAN250-6
- Công suất:
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar LAN250-6
- Công suất:
- Đặc tính:
Sản Phẩm Nổi Bật
- Tên sản phẩm: Busbar LAN250-6
- Công suất:
- Đặc tính: