Project News

INTELLIGENT TECHNOLOGY IN LUXURY APARTMENT IN THU THIEMI

Dự án Thu Thiem Zeit River ứng dụng 3 tiêu chuẩn thông minh trong căn hộ, vận hành tòa nhà và tối ưu giải pháp an ninh. Tiêu chuẩn căn hộ thông minh là điểm nhấn chủ đạo tại Thu...