Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí ứng tuyển Số Lượng Địa điểm Ngày hết hạn
01 Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản 07 vị trí Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng 29.04.2024
02 (Royal Island Hải Phòng) Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản 10 vị trí Thành phố Hải Phòng 29.04.2024
03 (Tỉnh) Trưởng nhóm/Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản 07 vị trí Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng 29.04.2024
04 [Royal Island Hải Phòng] Nhân viên Hành chính kiêm Lễ tân 01 vị trí Thành phố Hải Phòng 29.04.2024