Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí ứng tuyển Số Lượng Địa điểm Ngày hết hạn
01 Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản 50 vị trí Thành phố Hồ Chí Minh 31.07.2024
02 (Royal Island Hải Phòng) Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản 15 vị trí Thành phố Hải Phòng 03.06.2024
03 Trưởng nhóm/Trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản 05 vị trí Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng 31.07.2024