Project News

Phu Quoc United Center opens a series of top-notch events to celebrate the 2nd anniversary of becoming “The New Destination of the World”

Chào mừng kỷ niệm 2 năm khai trương, đặt dấu ấn kiến tạo “điểm đến mới của thế giới”, siêu quần thể Phú Quốc…