100 SALES STAFF, 5 BUSINESS DEPARTMENTS test

100 SALES STAFF, 5 BUSINESS DEPARTMENTS test

Work location
Thời giờ làm việc
Trình độ chuyên môn
Độ tuổi
Mức lương
Hạn nộp hồ sơ

Test

Test

Other careers

Sales Manager
 1. Location: 4th floor, Vincom Mega Mall Thao Dien, Thu Duc City
 2. Amount : 05
 3. Expiration date: 30.05.2022
100 SALES STAFF, 5 SALES MANAGERS
 1. Location: 832 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
 2. Amount : 100
 3. Expiration date: 30.05.2022
Salesperson
 1. Location: TP. Hồ Chí Minh
 2. Amount : 01
 3. Expiration date: 20.07.2023
Sales Manager
 1. Location: TP. Hồ Chí Minh
 2. Amount : 05
 3. Expiration date: 20.07.2023